กำหนดการงานศพ
นางสาวณัฐญาพร ชัยเจริญไมตรี
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดบำเพ็ญเหนือ ศาลา 1 ซ.เสรีไทย 60 ข.มีนบุรี กทม.
 
 
วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดบำเพ็ญเหนือ ศาลา 1 ซ.เสรีไทย 60 ข.มีนบุรี กทม.
 
 
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ