กำหนดการงานศพ
นายสมปอง อร่ามทอง
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 9 วัดธาตุทอง
 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 9 วัดธาตุทอง
 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดธาตุทอง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ