กำหนดการงานศพ
คุณแม่เพชรี พูลสรรพสิทธิ์
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ฌาปนสถานวัดหนองรี ต.พนมสาารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 15:30 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ฌาปนสถานวัดหนองรี ต.พนมสาารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:30 น.
 
ประชุมเพลิง
 
ณ ฌาปนสถานวัดหนองรี ต.พนมสาารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 26/08/66 เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, เวลา 13.00 น.พระสงฆ์แสดงพระธรรมทศนา สวดมาติกา-บังสุกุล (ขออภัยงดรับซอง)