กำหนดการงานศพ
คุณพ่อยศ บุญศิริชูโต
 
อายุ 92 ปี
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 2 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี
 
 
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 17:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 2 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี
 
 
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
ณ เมรุ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 30/09/66 เวลา 18.30 น. พิธีสวดแบบจีนวันที่ 01/10/66 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญ, เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์, เวลา 12.00 น. เคลื่อนเวียนรอบเมรุ