กำหนดการงานศพ
คุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช
 
ศาลาพีชานนท์
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
วัดธาตุทอง ตำบลพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
วัดธาตุทอง ตำบลพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ