กำหนดการงานศพ
เตี่ยชาญ วีระพงษ์
พิธีรดน้ำศพ
 
วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 19:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 19:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ