กำหนดการงานศพ
คุณแม่เลี้ยน แป้นเพชร
 
อายุ 93 ปี
 
พิธีรดน้ำศพ
 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อาคารสุคติสถานชั้น 2 ห้อง 6
 
 
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:30 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อาคารสุคติสถานชั้น 2 ห้อง 6
 
 
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
เมรุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 
 
วันพฤหัสที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 10 เมษายน โดมทักษิณ ม.ธรรมศาสตร์ เจ้าภาพพิธีฌาปนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน เลี้ยงพระเช้า 7.00 น.