กำหนดการงานศพ
นายมนตรี สงสุวรรณ
พิธีรดน้ำศพ
 
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม ศาลา 1
 
 
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม ศาลา 1
 
 
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
เมรุ วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
 
 
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
นางอุบล สงสุวรรณ , บุตร - ธิดา และครอบครัว