กำหนดการงานศพ
นายกีรติ รัชโน
 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
 
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
 
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ