กำหนดการงานศพ
นางเรวดี สาระยิ่ง
 
ณ วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์) ศาลา 5
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์)
 
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์)
 
 
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 15:45 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
ประชุมเพลิง 16.00 น