กำหนดการงานศพ
นางหงส์ โตวิวัฒน์
 
ศาลา1
 
พิธีรดน้ำศพ
 
วัดเทพศิรินทราวาส ตำบลวัดเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดเทพศิรินทราวาส ตำบลวัดเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดเทพศิรินทราวาส ตำบลวัดเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
ศาลากลางน้ำเงินทำบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้โรงพยบาล โรงเรียน และวัดเพื่อบำรุงพุทธศาสนา