เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
สิงหาคม

กันยายน 2561

ตุลาคม
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:00

พิธีเคลื่อนศพสู่เมรุ

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:15

ทีมประสานเสียงชุดเพลงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ร้องเพลงไว้อาลัย

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:20

การรำของเด็กนักเรียนจากชัยนาท

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:25

พิธีทอดผ้าบังสุกุล

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:35

ครอบครัวอ่านคำไว้อาลัย

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:40

อ่านกลอนคุณอภิชาติ ดำดี พร้อมเพลงขลุ่ย อ.ธนิสร์ เพลงขลุ่ย คนดีไม่มีวันตาย เพลงขลุ่ย แสงดางแห่งศรัทธา

คุณปราณี เภกะนันทน์

สถานที่:ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณวิศักดิ์ ไชยยันบูรณ์

สถานที่:ณ ศาลามีกิ่งทอง วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 
19:20

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณวิศักดิ์ ไชยยันบูรณ์

สถานที่:ณ ศาลามีกิ่งทอง วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายเงี่ยวเปียง(สมชาย) แซ่ล้อ ( สิริอายุ 69 ปี )

สถานที่:ณ ศาลาใหญ่ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ยู่เอ็ง แซ่เตียว

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดพลับพลาไชย กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่อำนวย พ่วงขำ

สถานที่:ณ เมรุวัดประศาสน์โสภณ (บางกรูด) ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
16:00

พิธีรดน้ำศพ

นางศิริพร ถาวรรัตน์

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
18:00

พิธีสวดพระอภิธรรม

นางศิริพร ถาวรรัตน์

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
17:00

ทำพิธีตอกโลงศพ

คุณพ่อโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ( สิริอายุ 102 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 14 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 
18:00

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ( สิริอายุ 102 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 14 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ โบสุวรรณ ( สิริอายุ 96 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 9 วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
16:30

พิธีรดน้ำศพ

นายฉ่งเต็ก แซ่ลี้

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 
19:00

พิธีธรรมเทศนาและพิธีสวดพระอภิธรรม

นายฉ่งเต็ก แซ่ลี้

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางตองอ่อน เชื้อทอง

สถานที่:ณ วัดดอนทราย ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางศิริพร ถาวรรัตน์

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ

นางฟ้า สมาบัติ

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ

 
18:00

พิธีสวดพระอภิธรรม

นางฟ้า สมาบัติ

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ

 
19:00

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ( สิริอายุ 102 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 14 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุชาย ศรีสุรพล

สถานที่:ณ บ้านเลขที่ 541 ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่บุญเรือน บำรุงศรี

สถานที่:ณ บ้านเลขที่ 113/2 หมู่ 12 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางฟ้า สมาบัติ

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีรดน้ำศพ

นาง ซี.ที. รัสเซลล์

สถานที่:ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นาง ซี.ที. รัสเซลล์

สถานที่:ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
17:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

คุณสุคนธ์ สุนทรวิภาต

สถานที่:ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณวิศักดิ์ ไชยยันบูรณ์

สถานที่:ณ เมรุวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 
16:00

พิธีประชุมเพลิง

นายเงี่ยวเปียง(สมชาย) แซ่ล้อ ( สิริอายุ 69 ปี )

สถานที่:ณ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

 
ไม่ระบุ

พิธีกงเต็ก

คุณแม่ยู่เอ็ง แซ่เตียว

สถานที่:ณ มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
:

ประกอบพิธีกงเต็ก

คุณพ่อโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ( สิริอายุ 102 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 14 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 
ไม่ระบุ

พิธีเคลื่อนศพจากวัดไปฝัง

คุณแม่ยู่เอ็ง แซ่เตียว

สถานที่:ณ สุสานเขาเจ้าพ่อฉลาก บางพระ

 
19:00

กำหนดตั้งศพสวดอธิฐาน

ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ( สิริอายุ 90 ปี )

สถานที่:ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย