เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มีนาคม

เมษายน 2561

พฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
18:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่พรเพ็ญ อิงคสมภพ ( อายุ 87 ปี )

สถานที่:ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

สุรนุช ธงศิลา เบลโล

สถานที่:ณ เมรุวัดธาตุทอง

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ประพิมพ์ เอี่ยมศิริ

สถานที่:ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 
14:00

พิธีพระราชทานเพลิง

พล.อ. นพ.ศิริชัย สุวรรณมณี

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
9:00

ประกอบพิธีคำนับศพ

คุณพ่อวัชระ โลทารักษ์พงศ์ ( สิริอายุ 106 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดปริวาส ถนนพระราม 3 ซอย 30 กรุงเทพฯ

 
12:00

พิธีเคลื่อนศพจากวัดไปฝัง

คุณพ่อวัชระ โลทารักษ์พงศ์ ( สิริอายุ 106 ปี )

สถานที่:ณ สุสานหงษ์โอ๊ว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณจิตรกร สุนทรปักษิณ

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางผิน วิรุณราช ( สิริอายุ 93 ปี )

สถานที่:ณ วัดหนองรี ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

พล.ต.ต.มนตรี หัศบำเรอ

สถานที่:ณ ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
ไม่ระบุ

พิธีกงเต็ก

คุณแม่ขาเชง แซ่จิว ( สิริอายุ 101 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดพลับพลาชัย

 
15:30

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณแม่นิยม จันทรโรจน์ (สิริอายุ 103 ปี)

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดโสมนัสราชวรวิหาร

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรมและบรรจุศพ

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ม.ป.ช., ม.ว.ม.

สถานที่:ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
9:00

พิธีคำนับศพ

คุณแม่ขาเชง แซ่จิว ( สิริอายุ 101 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดพลับพลาชัย

 
12:00

พิธีเคลื่อนศพจากวัดไปฝัง

คุณแม่ขาเชง แซ่จิว ( สิริอายุ 101 ปี )

สถานที่:ณ สุสานสุขสมบูรณ์ 2 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุรัช ปฐมบูรณ์

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดเสมียนนารี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายเอนก ทิพย์พยอม

สถานที่:ณ ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยาราม

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณพ่อชาลี เลิศสุริย์เดช

สถานที่:ณ ศาลา 27 วัดธาตุทอง

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
19:30

ทำพิธีบรรจุศพ

คุณจิตรกร สุนทรปักษิณ

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพ

 
17:00

พิธีรดน้ำศพ

ดร.ลิขิต หงส์ลดารมภ์

สถานที่:ณ ศาลาศรีอุทัยกุล ( ศาลา 16 ) วัดเทพศิรินทราวาส

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ดร.ลิขิต หงส์ลดารมภ์

สถานที่:ณ ศาลาศรีอุทัยกุล ( ศาลา 16 ) วัดเทพศิรินทราวาส

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายศุภเกียรติ ธารณกุล

สถานที่:ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง 187

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
17:00

พิธีพระราชทานเพลิง

นางอรวรรณ สุทัศน์

สถานที่:ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:00

สวดพระอภิธรรม

ดร.ลิขิต หงส์ลดารมภ์

สถานที่:ณ ศาลาศรีอุทัยกุล ( ศาลา 16 ) วัดเทพศิรินทราวาส

 
17:00

พิธีพระราชทานเพลิง

นางอรวรรณ สุทัศน์

สถานที่:ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

 
ไม่ระบุ

พิธีกงเต็ก

นางอัมพร เอกอนุกูล

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดเทพศิรินทราวาส

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่วงศ์เดือน เกิดคล้า

สถานที่:ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
19:00

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายวิกฤษณ์ สีตกะลิน

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง

 
9:00

พิธีคำนับศพ

นางอัมพร เอกอนุกูล

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดเทพศิรินทราวาส

 
10:30

พิธีเคลื่อนศพไปยังสุสาน

นางอัมพร เอกอนุกูล

สถานที่:ณ สุสานมูลนิธิสุธาวาส อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุรัช ปฐมบูรณ์

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดเสมียนนารี

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นายวิกฤษณ์ สีตกะลิน

สถานที่:ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นายศุภเกียรติ ธารณกุล

สถานที่:ณ วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง 187

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ผศ.บุญลักษณ์ ทิพยุทธ์

สถานที่:ณ ศาลา 10 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายถวิล ชัยภูมิ อายุ 83 ปี

สถานที่:ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย