เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หน้าแรก>ส่วนช่วยเหลือ>วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

ขั้นตอนการสั่งซื้อพวงหรีด

วิธีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์

 • ทำการเลือกพวงหรีดที่ http://www.mesati.com/wreath/index.php
 • โทรสั่งซื้อพวงหรีด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-933-9301 ได้ตลอด 24 ช.ม.
 • พวงหรีดสามารถจัดส่งได้ในวันจันทร์ - เสาร์ เท่านั้น งดส่งพวงหรีดในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sales@mesati.com หรือโทร 02-933-9301

วิธีการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต

 • - ทำการเลือกพวงหรีดที่ http://www.mesati.com/wreath/index.php
 • - หน้าเว็บไซท์จะแสดงข้อมูลดังนี้
  • 1.แสดงรูปตัวอย่างของพวงหรีด สามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายเป็นรูปใหญ่ได้
  • 2.รายละเอียดพวงหรีด จะประกอบไปด้วย ประเภทของพวงหรีด หมายเหตุ และราคาพวงหรีด(รวมภาษีแล้ว)
  • 3.เลือกประเภทของพวงหรีด มีให้เลือกสองประเภท คือ พวงหรีดธรรมดา และพวงหรีดมีแบรนด์(โลโก้)
  • 4.กรอกชื่อผู้เสียชีวิตที่ต้องการให้จัดส่งพวงหรีด
  • 5.กรอกชื่อผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อใช้ในกรณีที่อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการขนส่ง
  • 6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • 7.กรอกสถานที่ต้องการจัดส่งพวงหรีดไปให้
  • 8.โปรดเลือกจังหวัดที่ต้องการจัดส่งพวงหรีด สำหรับกรณีนี้พวงหรีดบางชนิดไม่สามารถจัดส่งได้ในบางจังหวัด
  • 9.กรุณาเลือกวันที่จัดส่งพวงหรีด
 • - หลังจากกรอกข้อมูลการสั่งซื้อแล้ว ท่านจะถูกพามายังหน้าตระกร้าสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • 1.รายละเอียดพวงหรีด ประกอบด้วย รูปพวงหรีด รหัสพวงหรีด ประเภทของพวงหรีดที่ท่านเลือก และปุ่มลบรายการ
  • 2.สถานที่จัดส่งพวงหรีด แสดงสถานที่จัดส่งพวงหรีดที่ท่านได้กรอกไว้
  • 3.วันที่จัดส่งพวงหรีด แสดงวันที่จัดส่งพวงหรีดที่ท่านได้เลือกไว้ สามารถแก้ไขได้โดยการเลือกวันและกดปุ่มแก้ไขวัน
  • 4.พิมพ์ใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์
  • 5.ราคารวมทั้งหมดของพวงหรีด
  • 6.เลือกพวงหรีดเพิ่ม ในกรณีที่ต้องการซื้อพวงหรีดหลายพวง สามารถกลับไปเลือกพวงหรีดเพิ่มได้
 • - เมื่อท่านกดชำระเงินในหน้าตระกร้าสินค้า ท่านเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
  • 1.ข้อมูลผู้สั่ง จะเป็นการลงรายละเอียดข้อมูลของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก ระบบจะทำการดึงข้อมูลสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในจุดนี้
   • 1.1 กรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน
   • 1.2 กรอกอีเมลล์ของท่าน
   • 1.3 กรอกชื่อบริษัทของท่าน (สามารถเว้นว่างได้)
   • 1.4 ที่อยู่ที่ติดต่อได้
   • 1.5 จังหวัด
   • 5.6 รหัสไปรษณีย์
   • 1.7 เบอร์โทรศัพท์
  • 2.การรับข่าวสาร หากท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และโปรโมชั่น สามารถคลิ๊กที่กล่อง เพื่อขอรับบริการข่าวสารได้
  • 3.สมัครสมาชิก ในกรณีที่ท่านไม่เป็นสมาชิกกับเรา หากท่านต้องการสมัครสมาชิกไปพร้อมกับการสั่งซื้อ สามารถคลิ๊กที่กล่องเพื่อกำหนดรหัสผ่านและสมัครสมาชิกได้
  • 4.ใบกำกับภาษี สำหรับลูกค้าที่เป็นห้างร้าน บริษัท หรือนิติบุคคลทั่วไป สามารถขอใบกำกับภาษีได้โดยการคลิ๊กที่กล่อง และกรอกข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
  • 5.ข้อมูลการจัดส่งพวงหรีด จะเป็นการแสดงข้อมูลของพวงหรีดแต่ละชิ้นที่่ท่านหยิบใส่รถเข็น มีส่วนประกอบดังนี้
   • 5.1 ข้อมูลพวงหรีด ประกอบด้วย รหัสพวงหรีด ประเภทพวงหรีด และวันที่่จัดส่ง
   • 5.2 ข้อความบนป้ายพวงหรีด (หากเป็นพวงหรีดมีแบรนด์ สามารถเว้นว่างได้)
   • 5.3 ในกรณีที่ท่านสั่งพวงหรีดมีแบรนด์ ให้ทำการแนบไฟล์รูปโลโก้ของท่าน ขนาดไม่เกิน 500kb ชนิด jpg หรือ png เท่านั้น (กรุณาส่งภาพที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพคมชัดที่สุด)
   • 5.4 ชื่อผู้เสียชีวิตที่ต้องการให้จัดส่งพวงหรีดให้
   • 5.5 สถานที่จัดส่งพวงหรีด
   • 5.6 ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ ในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ ในการขนส่งหรือจัดทำพวงหรีด
   • 5.7 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • 6.การชำระเงิน ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้ 2 วิธี คือ ชำระผ่านธนาคารหรือชำระผ่านบัตรเครดิต

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

 • 1.การชำระผ่านธนาคาร ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
  • ชื่อบัญชี "มีสติดอทคอม โดย น.ส. วัชรพร จงภักดี"
  • ชื่อบัญชี "มีสติดอทคอม"
  • หลังจากท่านได้โอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนและระบุหมายเลขการสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ที่หมายเลข 02-539-1113 หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุหมายเลขการสั่งซื้อแล้วส่งมาที่ sales@mesati.com

  • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าและบริการช้ากว่าวันที่ต้องการจัดส่ง ทางมีสติจะทำการจัดส่งพวงหรีดให้หลังจากชำระค่าสินค้าและบริการครบแล้วเท่านั้น
 • 2.การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ภายหลังจากการสั่งซื้อสำเร็จ ท่านจะถูกพาไปยังหน้าที่สรุปรายละเอียดทั้งหมดของการสั่งซื้อครั้งนี้ จากนั้นท่านจะถูกส่งไปยังระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
  • ตัวอย่างการชำระเงินผ่านทาง Kasikorn Payment Gateway

  • หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านจะถูกส่งกลับมายังหน้าสรุปการชำระเงิน ถือว่าท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว ทางมีสติดอทคอมจะทำการจัดส่งพวงหรีดภายในวัน เวลา และสถานที่อย่างเร็วที่สุด
 • หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่นี่หรือโทร 089-225-8883      
  มีสติดอทคอม ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
 • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย