เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

ประกาศงานศพ

mesati.com (มีสติดอทคอม)ขอความกรุณาให้ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลตามความจริงทุกประการ
ห้ามกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ กรอกข้อมูลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
หากมีข้อผิดพลาด mesati.com (มีสติดอทคอม) จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
* คือช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
ข้อมูลผู้ประกาศงานศพ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกาศงานศพ *
ความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์โทรศัพท์กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีขีดขั้น
เบอร์โทรสาร
เบอร์โทรสารกรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีขีดขั้น
Email
ข้อมูลผู้เสียชีวิต
ชื่อ-นามสกุล ผู้เสียชีวิต *
รายละเอียดผู้เสียชีวิต
รูปภาพ (เว้นว่างได้)
รูปภาพต้องเป็นนามสกุล jpg,png ขนาด 100x100 Px ความจุไม่เกิน 100Kb เท่านั้น
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 2
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 3
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 4
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 5
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 6
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 7
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 8
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 9
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
  เพิ่มพิธีกรรม
เพิ่มพิธีสวดพระอภิธรรม, ฌาปนกิจ, พระราชทานเพลิงศพ หรือ อื่นๆ 10
พิธีกรรม *
วัด/สถานที่จัดพิธี *
วันจัดพิธี เวลา : * วันสิ้นสุด?
วันสุดท้ายของพิธี
เวลา :
รายละเอียด
รหัสยืนยันการประกาศ
โปรดกรอกรหัสที่ปรากฏ
*

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย