เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
พฤศจิกายน

ธันวาคม 2560

มกราคม
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18:45

พิธีไว้อาลัย

คุณแม่ซิ้วเซี้ยง เชนศรี

สถานที่:ณ คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ตเวนตีส

 
14:00

พิธีฌาปนกิจ

นายเล็ก พัดใหม่ อายุ 82 ปี

สถานที่:ณ วัดบึงทองหลาง ซ.ลาดพร้าว 101 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 
8:00

พิธีเคารพศพ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (สิริอายุ 68 ปี)

สถานที่:ณ บ้านดารุ้ลอามาน เลขที่ 57/40 ม.1 ซอยท่าอิฐ (ซ.พิศสุวรรณ) ถ.รัตนาธิเบศว์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

 
12:00

พิธีเคลื่อนศพ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (สิริอายุ 68 ปี)

สถานที่:ณ บ้านดารุ้ลอามานไปมัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนททบุรี

 
14:30

พิธีละหมาดญานาซะต์ ตามหลักศาสนาอิสลาม

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (สิริอายุ 68 ปี)

สถานที่:ณ มัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนททบุรี

 
14:45

พิธีฝังศพ ตามหลักศาสนาอิสลาม

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (สิริอายุ 68 ปี)

สถานที่:ณ สุสานมัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนททบุรี

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณนพดล อานนทวิลาศ ( อายุ 74 ปี )

สถานที่:ณ วัดฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางสาวเยาวเรศ โพธิ์อ่อน

สถานที่:ณ วัดบ้านศรีษะกระบือ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณพ่อพณิช ตรียะชาติ

สถานที่:วัดทิพย์รัฐนิมิตร(วัดป่าบ้านจิก)

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณไพโรจน์ อังกินันท์ ( อายุ 80 ปี)

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 
17:00

พระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)

นางเฉลียว ยิ้มละมัย

สถานที่:ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณพ่อทวีศักดิ์ เกตุพันธุ์

สถานที่:ณ ศาลา 1 ดอนเมือง

 
16:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณแม่พูนจิตต์ วงษ์ไทย

สถานที่:ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

คุณครูประทีป เชื้อชาติ

สถานที่:อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

 
ไม่ระบุ

พิธีกงเต๊ก

นายบัลลังก์ ฉัตรจุฑามาส

สถานที่:ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

คุณมณี วัชราภัย

สถานที่:ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง

 
ไม่ระบุ

ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

นายเพชร ดาราฉาย

สถานที่:ณ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ อ่อนนุช 70

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
8:30

พิธีไว้อาลัย

คุณแม่ซิ้วเซี้ยง เชนศรี

สถานที่:ณ คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ตเวนตีส

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ทรัพย์ พัดเปลี่ยนสี

สถานที่:ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ทรัพย์ พัดเปลี่ยนสี

สถานที่:ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

 
9:00

ประกอบพิธีคำนับศพ และ เคลื่อนศพไปฝัง

นายบัลลังก์ ฉัตรจุฑามาส

สถานที่:ณ สุสานสุขสมบูรณ์ 3 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 
16:30

พิธีฌาปนกิจ

นางสมัย ญาณพระรักษา

สถานที่:ณ วัดบางสะแกนอก ซ.เทอดไท 33 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 
12:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณมณี วัชราภัย

สถานที่:ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง

 
13:00

พิธีฌาปนกิจ

นายวิรัช ประจักษ์ธรรม

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นางเสงี่ยม วาทิน

สถานที่:ณ เมรุวัดบึงทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 
13:00

พิธีฌาปนกิจ

นายเดช วินทพัตร ( อายุ 72 ปี )

สถานที่:ณ วัดธาตุทอง

 
9:00

ประกอบพิธีฝังศพ

นายเพชร ดาราฉาย

สถานที่:ณ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ อ่อนนุช 70

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พลอากาศตรี เพิ่มศักดิ์ ภัคโชตานนท์

สถานที่:ณ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 
15:30

พิธีพระราชทานเพลิง

พลโท ฉลอม วิสมล

สถานที่:ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นางสาวเยาวเรศ โพธิ์อ่อน

สถานที่:ณ วัดบ้านศรีษะกระบือ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 
16:30

พิธีรดน้ำศพ

ดร.ผาณิต กันตามาระ

สถานที่:ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ดร.ผาณิต กันตามาระ

สถานที่:ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 
16:30

พิธีรดน้ำศพ

ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข(อายุ73ปี8เดือน)

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข(อายุ73ปี8เดือน)

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณนพดล อานนทวิลาศ ( อายุ 74 ปี )

สถานที่:ณ สุสานสันกู่เหล็ก ถ.ตรัสวงศ์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางพูลศรี ไชยธีรภิญโญ

สถานที่:ณ ศาลายูอี ( 1 ) วัดหัวลำโพง

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน

สถานที่:ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณเสถียร เสถียรสุต

สถานที่:ณ ศาลา 10 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนวัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย