เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มกราคม

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
16:00

พระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)

นางสง่า ลายน้ำเงิน

สถานที่:ณ วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

เรืออากาศตรี ประยูร เติมเจิม (อายุ 75 ปี)

สถานที่:ณ ศาลา 2 ผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
17:00

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นายอุทัย แก้วละเอียด

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 
18:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายอุทัย แก้วละเอียด

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
16:00

พิธีรดน้ำศพ

นายพรหมพัฒน์ พรหมบริรักษ์

สถานที่:ณ วัดโตนดมหาสวัสดิ์ จ. นนทบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายพรหมพัฒน์ พรหมบริรักษ์

สถานที่:ณ วัดโตนดมหาสวัสดิ์ จ. นนทบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางจิง แซ่ตั้ง

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
17:30

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

คุณมนัสนันท์ ศรีสุภาพ

สถานที่:ณ วัดนวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 
15:00

พิธีฌาปนกิจ

นายพรหมพัฒน์ พรหมบริรักษ์

สถานที่:ณ วัดโตนดมหาสวัสดิ์ จ. นนทบุรี

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

เรืออากาศตรี ประยูร เติมเจิม (อายุ 75 ปี)

สถานที่:ณ ผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณเล่งชัย วรวนาวงศ์

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ดร.นวลจันทร์ นนทสูติ

สถานที่:ณ วัดเชตวัน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
17:00

พิธีรดน้ำศพ

เภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง

สถานที่:ณ ศาลา 4 วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 
16:00

พิธีอาบน้ำศพ-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นายปัญญา สติฐิต

สถานที่:ณ ศาลาเกสนี วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
18:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายปัญญา สติฐิต

สถานที่:ณ ศาลาเกสนี วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่พยงค์ ขุมทรัพย์

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณเล่งชัย วรวนาวงศ์

สถานที่:ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุธรรม ถีระวงษ์ (อายุ 78 ปี)

สถานที่:ณ วัดห้วยกวางจริง อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย