เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มิถุนายน

กรกฎาคม 2561

สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายชวลิต ลีวีระพันธุ์

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่พิศนีย์ เพ็งแจ่ม

สถานที่:ณ เมรุ 2 วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

 
15:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณพ่อประชุม ศิริธรรมวัฒน์

สถานที่:ณ วัดไผ่ตัน (สะพานควาย)

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณสุรพล บุญเลิศ

สถานที่: ณ วัดกุนนทีรุทธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 
16:30

พิธีรดน้ำศพ

นายธนู จำปาทอง

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายธนู จำปาทอง

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณพ่อชัยวัตร ฉันทดิลก ( อายุ 87 ปี )

สถานที่:ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
9:00

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีอำลาแด่ผู้ล่วงลับ

นายชาตรี โสภณพนิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ. สิริอายุ 85 ปี

สถานที่:ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

 
:

พิธีฝังผู้ล่วงลับ

นายชาตรี โสภณพนิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ. สิริอายุ 85 ปี

สถานที่:ณ สุสานวัดคาทอลิกนักบุญนิโคลัส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายธนู จำปาทอง

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นางอารยา วิชิตชลชัย

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 
18:30

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์

นางอารยา วิชิตชลชัย

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุนทร บัวสอาด อายุ 76 ปี

สถานที่:ณ ศาลา 7 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่จิน แซ่อึ้ง

สถานที่:ณ ศาลามณเฑียร (ศาลา13) วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
14:00

พิธีปลงศพ

นายวรวุฒิ เอี่ยมชู

สถานที่: ณ.วัดไชนาวาส ตําบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
17:00

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นายคณิน บุญสุวรรณ

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายคณิน บุญสุวรรณ

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 
15:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณชูเกียรติ วีรพลิน

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายเชษฐา กลิ่นแก้ว อายุ 54 ปี

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางแววดาว วุฒิกุล

สถานที่:ณ ศาลาวงเทศ วัดมหาวงษ์ สำโรงใต้( อยู่หลังอิมพีเรียลสำโรง) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
19:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายธนู จำปาทอง

สถานที่:ณ วัดใหม่เจริญผล เทศบาลท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายคณิน บุญสุวรรณ

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณสุพรรณี อาตมานนท์

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
13:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณภัทรชัย ณ ระนอง อายุ 19 ปี

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายอาสา พรทวีเจริญกุล

สถานที่:ณ ศาลา 12 (ศาลาหม่อมจันทร์) วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
15:00

พิธีฌาปนกิจ

นางปราณี เพ็ชรพลาย (ศรีสมิต) อายุ 81 ปี

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว แขวง / เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายอาสา พรทวีเจริญกุล

สถานที่:ณ ศาลา 12 (ศาลาหม่อมจันทร์) วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ซ่วน ไทยบำรุง (อายุ 74 ปี)

สถานที่:ณ ศาลา 5 วัดหนามแดง บางพลี สมุทรปราการ

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่อุไรวรรณ โค้วสุวรรณ

สถานที่:ณ วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
9:00

เคลื่อนศพไปยังสุสาน

คุณแม่ยุพา เจียรวนนท์

สถานที่:ณ สุสานชนม์เจริญ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 
8:30

พิธีเก็บอัฐิ

นางปราณี เพ็ชรพลาย (ศรีสมิต) อายุ 81 ปี

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว แขวง / เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณจิตสณา วานิชศิริโรจน์

สถานที่:ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

คุณจิตสณา วานิชศิริโรจน์

สถานที่:ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

 
18:00

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

จ่าเอก สมาน กุนัน ( อายุ 38 ปี )

สถานที่:ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 
19:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

จ่าเอก สมาน กุนัน ( อายุ 38 ปี )

สถานที่:ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

คุณพ่อชัยวัตร ฉันทดิลก ( อายุ 87 ปี )

สถานที่:ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายสุนทร บัวสอาด อายุ 76 ปี

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
ไม่ระบุ

พิธีกงเต็ก

คุณแม่จิน แซ่อึ้ง

สถานที่:ณ ศาลามณเฑียร (ศาลา13) วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณจิตสณา วานิชศิริโรจน์

สถานที่:ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

 
:

กำหนดสวดพระอภิธรรม

จ่าเอก สมาน กุนัน ( อายุ 38 ปี )

สถานที่:ณ วัดบ้านหนองคู อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย