เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มิถุนายน

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
19:00

พิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 3 คืน

หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สถานที่:ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
16:00

พิธีรดน้ำศพ-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
18:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ-พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
18:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ

นายแพทย์นรา กิ่งแก้ว

สถานที่:ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายแพทย์นรา กิ่งแก้ว

สถานที่:ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
15:00

พิธีฌาปนกิจ

ร.ต.ต.เสนาะ ยอดย้อย (สิริอายุ 92 ปี)

สถานที่:ณ วัดชะอำคีรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่สอิ้ง จั่นทอง(สิริอายุ 87 ปี)

สถานที่:ณ วัดเลา พระราม 2 ซอย 51 กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่สอิ้ง จั่นทอง(สิริอายุ 87 ปี)

สถานที่:ณ วัดเลา พระราม 2 ซอย 51 กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่สอิ้ง จั่นทอง(สิริอายุ 87 ปี)

สถานที่:ณ วัดเลา พระราม 2 ซอย 51 กรุงเทพมหานคร

 
18:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์

สถานที่:ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายการุณ พรช่วยกอบกุล ( สิริอายุ 29 ปี )

สถานที่:ณ วัดบางน้ำชน กรุงเทพมหานคร

 
14:00

พิธีฌาปนกิจ

นางวาสนา เกาะน้ำใส

สถานที่:ณ เมรุวัดกุดน้ำใส หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
16:10

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นางสุภา ตันเจริญ (สิริอายุ 87 ปี)

สถานที่:ณ บ้านบ้านบางกระดี่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางสุภา ตันเจริญ (สิริอายุ 87 ปี)

สถานที่:ณ บ้านบ้านบางกระดี่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณแม่สุนี กุลพฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่สุนี กุลพฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
16:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณแม่สุนี กุลพฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่สุนี กุลพฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สถานที่:ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
:

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณพชรมณฑ์ ถาทุมมา

สถานที่:ณ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

คุณพ่อถวิล เสียงชื่นจิตร

สถานที่:ณ วัดบางฉโลงใน อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณดวงพร กลมกล่อม (ภริตานนท์)

สถานที่:ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 
14:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณนพดล ดวงพร (ณรงค์ พงษ์ภาพ)

สถานที่:ณ บ้านเพชรพิณทอง เลขที่ 162-164 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี

 
15:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณนิวัต วรฉัตรวิทยา

สถานที่:ณ วัดศาลาหลวงบน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

 
ไม่ระบุ

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่พูนรัตน์ เกตุสิริ

สถานที่:ณ วัดชัยมงคล จ.อุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง

สถานที่:ณ เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

นายแพทย์นรา กิ่งแก้ว

สถานที่:ณ เมรุวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
15:00

พิธีรดน้ำศพ - พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

สถานที่:ณ ศาลากวีนิมิตร (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

สถานที่:ณ ศาลากวีนิมิตร (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณนิวัต วรฉัตรวิทยา

สถานที่:ณ วัดศาลาหลวงบน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย