เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
กรกฎาคม

สิงหาคม 2562

กันยายน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
16:00

พิธีรดน้ำศพ

นายเทพบุตร วิมลชัยฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 26 อาคารสิงหเสนี วัดธาตุทองพระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 
18:30

พิธีสวดพระอภิธรรม

นายเทพบุตร วิมลชัยฤกษ์

สถานที่:ณ ศาลา 26 อาคารสิงหเสนี วัดธาตุทองพระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ทองเลื่อน ศรีสุนทร

สถานที่:ณ ศาลาเอกอุดร วัดโพธิวราราม ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายชงฮิน แซ่ตั้ง (ตั้งสหไมตรี)

สถานที่:ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 
16:30

พิธีฌาปนกิจ

นายพุฒิกร มารอด

สถานที่:ณ วัดแก้วไพฑูรย์ ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สถานที่:ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
15:30

พิธีฌาปนกิจ

เตี่ยปรีชา รุ่งเรืองด้วยบุญ ( สิริอายุ 86 ปี )

สถานที่:ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) จ.สุพรรณบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่วรรณประภา กุลฑลบุตร

สถานที่:ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ( สิริอายุ 69 ปี )

สถานที่:ณ วัดสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

 
19:00

พิธีสวดพระอภิธรรม

คุณแม่อนงค์ อยู่ยงค์

สถานที่:ณ วัดเชิงกระบือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหนาคร

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายภัทร์นฤน พงษ์ธนานิกร

สถานที่:ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 
ไม่ระบุ

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ทองเลื่อน ศรีสุนทร

สถานที่:ณ ศาลาเอกอุดร วัดโพธิวราราม ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธานี

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

น.ส.พัตราภรณ์ คูประเสริฐ (อายุ 33 ปี)

สถานที่:ณ เมรุวัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่อนงค์พร ก้อนทรัพย์

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดชัยมงคล ถนนสุขุมวิท จ.สมุทรปราการ

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
17:00

พิธีรดน้ำศพ-สวดพระอภิธรรม

คุณพ่อณรงค์ ภูมิตระกูล

สถานที่:ณ ศาลา 30 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายเทพบุตร วิมลชัยฤกษ์

สถานที่:ณ เมรุหน้า วัดธาตุทองพระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณพ่อณรงค์ ภูมิตระกูล

สถานที่:ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
17:00

พิธีรดน้ำศพ

นายวิชัย ดำรงศักดิ์ ( อายุ 64 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา1 สมาคมฮกเกี้ยน อ.เมือง จ.ตรัง

 
19:00

กำหนดการสวดอภิธรรมศพ

นายวิชัย ดำรงศักดิ์ ( อายุ 64 ปี )

สถานที่:ณ ศาลา1 สมาคมฮกเกี้ยน อ.เมือง จ.ตรัง

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางจิราภรณ์ ตันติมาสน์

สถานที่:ณ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

 
17:00

พิธีรดน้ำศพ

คุณพ่อเยื้อน เมฆมูสิก

สถานที่:ณ ศาลาเมรุพิธีวัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย