เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
พฤศจิกายน

ธันวาคม 2560

มกราคม
วันนี้
17:00

พิธีฌาปนกิจ

นายวิโรจน์ โลจนานนท์

สถานที่:วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16:30

พิธีฌาปนกิจ

อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์

สถานที่:ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณพ่อประทีป บุญศรี ( อายุ 84 ปี )

สถานที่:ณ วัดบุญศรีมุนีกร ซอยรามอินทรา 46 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
19:00

กำหนดการบำเพ็ญกุศล(สวดพระอภิธรรม)

นางอาภัสรา คุณวัฒน์

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดการบำเพ็ญกุศล(สวดพระอภิธรรม)

คุณแม่มาลี จารุสมบัติ

สถานที่:ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
19:00

กำหนดการบำเพ็ญกุศล(สวดพระอภิธรรม)

คุณแม่มาลี จารุสมบัติ

สถานที่:ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นางอาภัสรา คุณวัฒน์

สถานที่:ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 
15:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณแม่มาลี จารุสมบัติ

สถานที่:ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
15:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณแม่มาลี จารุสมบัติ

สถานที่:ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พันเอก สมคิด ศรีสังคม

สถานที่:ณ เมรุวัดทิพย์รัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) จังหวัดอุดรธานี

 
19:00

พิธีสวดพระอภิธรรม

ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

สถานที่:ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

สถานที่:ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพสิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย