เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มกราคม

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
14:00

พิธีฌาปนกิจ

นายเล็ก เรืองเนาวรัตน์

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณยายปิ่นสมุทร ยธการี

สถานที่:ณ เมาุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
17:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

แม่ลาวัณย์ ทุมมานนท์

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:30

พิธีบรรจุศพ

ดร.วิจิตร สุพินิจ ม.ว.ม.,ป.ช.

สถานที่:ณ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
14:00

พิธีฌาปนกิจ

นางสุพิมพ์ สุปรีชากร

สถานที่:ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางสาวขจี รัตนพาหุ

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นายนพดล ชำนาญคดี

สถานที่:ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
13:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ลูกอินทร์ ปัญญาผล

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
17:00

พิธีพระราชทานเพลิง

พ.ท.พิชัย ไชยมี

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
15:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณพ่อหนู ทองสุข อายุ 91 ปี

สถานที่:ณ วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
17:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณพ่อประยูร บัณฑุกุล

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

นายมังกร แสงสินศร

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

 
19:30

พิธีบรรจุศพ

นางสาวขจี รัตนพาหุ

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย