เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หน้าแรก>ส่วนช่วยเหลือ>การขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเงื่อนไข

ส่วนช่วยเหลือ

การขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเงื่อนไข


ท่านสามารถแจ้งความจำนงกับ Mesati.com ในการขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์หรือแจ้งทาง sales@mesati.com หรือทางโทรศัพท์ 02-514-0300 ซึ่งทางเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ทางเราใคร่ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบอักษรและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระหว่างการจัด่สงหรือต้องจัดส่งฉบับแก้ไขใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ

  • การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท่านต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาแล้วเท่านั้น ทางเราจึงจะสามารถออกให้ได้
  • สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหนึ่งใบ ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น
  • การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางเราสามารถจัดส่งให้ได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (อีเมล์, แฟ๊กซ์, ไปรษณีย์)
  • การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ สามารถจัดส่งได้ภายในประเทศเท่านั้น
  • การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ทางเราจัดส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นกับปลายทางการจัดส่งเป็นหลัก
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการต่างๆเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องออกและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีนอกเหนือจากการส่งครั้งแรก อันเนื่องมาจากทางผู้สั่งแจ้งข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย