เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หน้าแรก>ส่วนช่วยเหลือ>วิธีการประกาศงานศพ

ขั้นตอนการประกาศงานศพ

เงื่อนไขในการประกาศงานศพ

 • mesati.com (มีสติดอทคอม) ให้บริการการประกาศงานศพ โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด
 • mesati.com (มีสติดอทคอม) ขอความกรุณาให้ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลตามความจริงทุกประการ
 • ห้ามกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ กรอกข้อมูลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
 • หากมีข้อผิดพลาด mesati.com (มีสติดอทคอม) จะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา หรือโทร 02-514-0300

วิธีการประกาศงานศพ

 • 1.ข้อมูลผู้ประกาศงานศพ คือข้อมูลของผู้ที่ต้องการประกาศงานศพ ในที่นี้หากท่านสมัครเป็นสมาชิก ระบบจะทำการดึงข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่านมาใช้โดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
  • 1.1 คำนำหน้าชื่อของผู้ประกาศ
  • 1.2 ชื่อ-นามสกุลของผู้ประกาศงานศพ
  • 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกาศกับผู้เสียชีวิต
  • 1.4 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ประกาศ
  • 1.5 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกาศที่ติดต่อได้
  • 1.6 เบอร์โทรสารของผู้ประกาศ สามารถเว้นว่างได้
  • 1.7 อีเมลล์ของผู้ประกาศ
 • 2.ข้อมูลผู้เสียชีวิต คือ ข้อมูลของผู้เสียชีวิต ประกอบไปด้วย
  • 2.1 คำนำหน้าชื่อของผู้เสียชีวิต
  • 2.2 ชื่อ-นามสกุลของผู้เสียชีวิต
  • 2.3 รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  • 2.4 รายชื่อเจ้าภาพในพิธี และหมายเหตุอื่นๆ
 • 3.ข้อมูลการสวดพระอภิธรรม คือข้อมูลเกี่ยวกับพิธีสวดพระอภิธรรมของงานศพ หากไม่มีพิธีสวดพระอภิธรรม สามารถข้ามขั้นตอนในส่วนนี้ได้
  • 3.1 วัดหรือสถานที่จัดพิธี หากเป็นวัด เมื่อพิมพ์ชื่อวัดแล้ว ระบบจะทำการเลือกชื่อวัดอัตโนมัติให้แก่ท่าน ท่านสามารถกดเลือกวัดเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ได้
  • 3.2 จังหวัดที่จัดพิธีสวดพระอภิธรรม
  • 3.3 วันแรกของพิธีสวดพระอภิธรรม สามารถเว้นว่างได้
  • 3.4 วันสุดท้ายของพิธีสวดพระอภิธรรม หากจัดพิธีแค่วันเดียว ให้เลือกใส่ข้อมูลจุดนี้เท่านั้น
  • 3.5 เวลาในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรม
 • 4.ข้อมูลพิธีการฌาปนกิจหรือพิธีอื่นๆ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจศพหรือพิธีของศาสนาอื่นๆ หากไม่มีการจัดพิธีในส่วนนี้ สามารถข้ามขั้นตอนในส่วนนี้ได้
  • 4.1 ประเภทของพิธี เลือกประเภทของพิธีงานศพโดยการคลิ๊ก
  • 4.2 วัดหรือสถานที่จัดพิธี หากเป็นวัด เมื่อพิมพ์ชื่อวัดแล้ว ระบบจะทำการเลือกชื่อวัดอัตโนมัติให้แก่ท่าน ท่านสามารถกดเลือกวัดเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ได้
  • 4.3 จังหวัดที่จัดพิธี
  • 4.4 วันที่จัดพิธี
  • 4.5 เวลาในการจัดพิธี
 • 5.รหัสยืนยันการประกาศ กรุณาใส่รหัสตัวเลขที่ปรากฏให้ถูกต้อง เพื่อทำการตรวจสอบว่าท่านเป็น Bot Spam หรือไม่

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
 • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย