เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หน้าแรก>ส่วนช่วยเหลือ>เงื่อนไขการจัดส่งตามสถานที่ต่างๆ

ส่วนช่วยเหลือ

เงื่อนไขการจัดส่งตามสถานที่ต่างๆ


  • ทาง Mesati.com ดำเนินการจัดและส่งพวงหรีดมีแบรนด์รือไม่มีแบรนด์ ตามลำดับการสั่งซื้อที่ทางเราได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการมาแล้วเท่านั้น
  • ในบางโอกาส ทางเจ้าของงานหรือทางฌาปนสถานอาจมีการย้ายสถานที่ประกอบงานฌาปนกิจ เช่น ย้ายศาลา ย้ายสถานที่จัดงาน หรือไปประกอบพิธีทางศาสนาเฉพาะอื่นๆ เช่น พิธีฝังกลบ พิธีรดน้ำ ฯลฯ โดยมิได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ทางเราถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งพวงหรีดมีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ของท่าน
  • ตำแหน่งในการจัดวางพวงหรีดมีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ของท่าน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายพวงหรีดของท่านนั้น อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบและดุลยพินิจของเจ้าภาพหรือเจ้าหน้าที่ประจำฌาปนสถานนั้นๆ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย