E-Mail : sales@mesati.com Call : 089-225-8883 , 061-550-1888
เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:
ขอบพระคุณ ptt global chemical พวงหรีดของคุณ hitachi sale thailand พวงหรีดส่งสำนักพระราชวัง http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=52 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10 http://www.mesati.com/product/product_detail.php?id=10 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
แจกันดอกไม้มีแบรนด์

พวงหรีดเด่น

2,000 บาท

1,400 บาท

1,900 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

3,000 บาท

พวงหรีดเด่น

พวงหรีด-16

พวงหรีด 16

1,000 บาท

พวงหรีด-4

พวงหรีด 4

1,400 บาท

พวงหรีด-155

พวงหรีด 155

3,900 บาท

พวงหรีด-7

พวงหรีด 7

1,000 บาท

พวงหรีด-38

พวงหรีด 38

1,500 บาท

พวงหรีด-8

พวงหรีด 8

2,700 บาท

ประกาศข่าวมรณะกรรม

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

สถานที่:ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางหนูเกตุ โพธิ์ศรี

สถานที่:ณ บ้านเลขที่ 642/12 ม.3 ซ.แก้วทรานี ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

อาจารย์สมจิตต์ ชาวันดี

สถานที่:ณ ฌาปนสถาน วัดมกุฏกษัตริยาราม

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่แตง เรืองศักดิ์

สถานที่:ณ บ้านเลขที่ 31 ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

 
20:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางสาวปรารถนา รัตนะสิทธิ์

สถานที่:ณ วัดพรหมสุวรรณ ต.ตลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นางยุพดี นโรดม

สถานที่: ณ วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

 
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

นายพลศักดิ์ กาญจนจารี ต.จ.

สถานที่:ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

นายพลศักดิ์ กาญจนจารี ต.จ.

สถานที่:ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สั่งผ่าน Line

line id : mesati.com

Line id : mesati.com

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

ทางด่วนสั่งซื้อพวงหรีด

1.เลือกจังหวัด


2.เลือกวัด

3.เลือกราคาพวงหรีด

ต่ำกว่า 1,000 บาท
1,000 - 1,500 บาท
1,500 - 2,000 บาท
2,000 บาทขึ้นไป

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

MesatiLive ทาง facebook

เลือกจังหวัดที่ต้องการจัดส่งพวงหรีด

  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย