เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

งานศพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการค้นหา

คำค้น:
  ไม่พบงานศพที่กำลังจัดอยู่ ณ พื้นที่นี้

 • นายวิริยะ พิทยาบูรณ์ ต.ช.เมรุวัดสีคิ้วคณาราม (วัดน้อย) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  อดีตนักวิชาการเกษตร
  ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
  กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กำนันทองดี ไชยณรงค์
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  พิธีบรรจุศพ
  วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556
  เวลา 15.00 น.
 • นายจินดา เอื้อรัตนพิศุทธิ์วัดโพธิ์
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  เจ้าของร้านจินดาพานิช อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • นางมะลิ ใสจันทึกเมรุวัดหินตั้ง ตำบลเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  ประวัติคุณแม่มะลิ ใสจันทึก
  .......................................
  ชาติกำเนิด คุณแม่มะลิ ใสจันทึก
  เกิดเมื่อ วันที่ 10 เดือน มกราคม ปี. พ.ศ. 2506
  ณ บ้านเลขที่ 79 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นบุตรคนที่ 5 ของคุณพ่อสุข – คุณแม่หนูเล็ก ฝอดสูงเนิน
  โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 5 คน ดังนี้ คือ
  1. คุณแม่บัญญัติ อู๋สูงเนิน
  2. คุณแม่หนูแดง ถ้วนสูงเนิน
  3. คุณพ่อประดิษฐ์ ฝอดสูงเนิน
  4. คุณพ่อประสิทธ์ ฝอดสูงเนิน
  และ 5. คุณแม่มะลิ ใสจันทึก (ผู้วายชนม์)

  การศึกษา คุณแม่มะลิ ใสจันทึก จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
  จากโรงเรียนบ้านทะเล
  การสมรส คุณแม่มะลิ ใสจันทึก ได้สมรสกับคุณพ่อรัชพล ใสจันทึก
  โดยมีบุตร ธิดา ร่วมกัน 2 คน คือ
  1.นางเพ็ญวิภา โก้กระโทก สมรสกับ นายบุญเลิศ โก้กระโทก มีบุตร 2 คน
  ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร และ ธุรกิจส่วนตัว
  2.นายศักดิ์ดา ใสจันทึก
  ช่วยบิดาและมารดาประกอบอาชีพการเกษตรและค้าขาย

  การครองเรือนและการเลี้ยงดูบุตร – ธิดา
  คุณแม่มะลิ ใสจันทึก คุณพ่อรัชพล ใสจันทึก และลูกๆ ของท่านทำอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย เพื่อเลี่ยงดูลูกๆของท่าน เพื่อสร้างฐานะทางครอบครัวของตนเองให้มั่นคง และส่งบุตร – ธิดา ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาทั้งสองคน
  คุณแม่มะลิ ใสจันทึก ท่านได้ เลี้ยงดู บุตรหลานได้อย่างดียิ่งตามกำลังของท่านที่มีอยู่ ท่านได้อบรมสั่งสอนลูก หลาน ให้เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม จากความตั้งใจของท่านนั้นในขณะนี้ลูกหลานของท่านทุกคนต่างก็มีการงานทำตามความถนัดของตนเอง ถือว่าคุณแม่ท่านเป็น แม่ เป็นยาย อันประเสริฐ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก และหลานๆ
  คุณแม่ ท่านเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติมิตร เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือ นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้ร่วมทำบุญทำกุศล ช่วยวัด ช่วยชุมชน และสังคมโดยทั่วไปอยู่เป็นประจำ และเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา ท่านก็ได้เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล อยู่เสมอมามิได้ขาด จนกระทั่งท่านไม่สามารถไป - มา ด้วยตนเองเพียงลำพังได้ การปฏิบัติตนของท่านสมควรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้

  การเจ็บป่วยและวาระสุดทายในชีวิตของท่าน
  โดยปกติแล้วคุณแม่มะลิ ใสจันทึก ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากท่านทำนาทำไร่ ช่วยบิดามารดา มาตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ธรรมดาของสังขารโดยทั่วไป การเกิด แก่ เจ็บ และ ตาย เป็นอนิจจัง เป็นวัฏฏะจักรที่วนเวียนอยู่ในวิถีของสิ่งที่มีชีวิต
  และแล้วเมื่อต้นปี พุทธศักราช 2554 คุณแม่มะลิ ได้มีอาการผิดปกติเกิดกับร่างกายคือมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง สามีและบุตรธิดา และญาติๆ ได้นำท่านเข้าตรวจ และทำการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ – นครราชสีมา แพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยอาการ พบว่ามีเนื้องอกในสมอง และได้มีการประชุมตกลงกันเห็นสมควรที่จะต้องเข้ารับผ่าตัดโดยด่วน
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คุณแม่มะลิ ใสจันทึก ได้เข้ารับการผ่าตัดสมองเพื่อนำเนื้อร้ายออกจากสมอง ผลการผ่าตัดเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ และคุณแม่ก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับ จวบจนกระทั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คุณแม่มีอาการชักและ หมดสติ สามีและบุตร – ธิดา ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลสูงเนิน แพทย์ได้พยาบาลรักษาสุดความสามารถแต่อาการของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้น จึงได้มีการนำรักษาต่อที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา แพทย์ได้รักษาสุดความสามารถจนคุณแม่กลับมามีอาการดีขึ้นอีกครั้ง และส่งตัวกลับมารักษาต่อ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน ขณะที่อยู่โรงพยาบาลสูงเนิน และแพทย์ได้ให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน อาการของคุณแม่มะลิ ได้มีแต่ทรงกับทรุดเลื่อยมา จวบจนกระทั้ง เช้าของ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม อากาศที่หนาวเย็นกับสังขารที่อ่อนล้า อาการของ คุณแม่มะลิ ก็ทรุดลงตามลำดับ คุณพ่อสุข และคุณแม่หนูเล็ก ผู้เป็นบิดามารดา รวมถึง สามี บุตร – ธิดา ญาติๆ ได้เผ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งวาระสุดท้ายได้แห่งชีวิตได้มาถึง เวลา 14.14 นาที คุณแม่มะลิ ใสจันทึก ก็ได้จากไปด้วยอาการอันสงบ
  นำความเศร้าโศกเสียใจมาให้กับ คุณพ่อ – คุณแม่ สามี บุตร - ธิดา และญาติมิตรของท่านทุกคนเป็นอย่างยิ่ง รวมสิริอายุคุณแม่ได้ 48 ปี
  ดอกเอ๋ย ดอกมะลิ
  เป็นศิริมงคล สะอาดขาว
  กลิ่นหอมหวน กลีบนุ่มนวล สวยสดพราว
  ประดุจราว ความรัก ของแม่เอย

  อันความรัก ของแม่ มีมากแสน
  ให้สุดแดน บนโลก บรรจบสวรรค์
  ในดินแดน ไกลโพ้น สิ้นตะวัน
  คิดทดแทน บุญคุณท่าน ไม่หมดเอย

  อย่าบอกแม่ ว่ารัก อยู่ในจิต
  ให้คิดดี ทำความดี ดีกว่าไหม
  ทำความดี ให้แม่นี้ ได้ชื่นใจ
  ให้รู้ไว้ ว่าลูกนี้ คือคนดี

  สิ่งใดเล่า ที่ลูกนี้ ได้แทนทด
  ต่อให้อด ให้อยาก ให้ขื่นขม
  หรือเป็นความ ภาคภูมิใจ แม่ชื่นชม
  ลูกนี้สม ควรทำ ทุกสิ่งการ

  สุดท้ายนี้ ลูกน้อมจิต คิดถึงแม่
  ขอให้แม่ มีความสุข ด้วยสุขสันต์
  ให้แม่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทุกคืนวัน
  ลูกรักแม่ เป็นอนันต์ นิรันกาล
 • นางทองหย่วน พันธุ์ศรีนครวัดใหม่ประตูชัย อ.เมือง
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  มารดา นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร ส.ส.นครราชสีมา
 • คุณแม่นิตยา วัฒนปาณี
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  มารดา พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปาณี
 • อาจารย์กัลยา รามาตย์วัดคลองส่งน้ำ อ.เมือง
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  มารดา ปู บ้านบุญเรือง
 • อาจารย์กัลยา รามาตย์เมรุ วัดคลองส่งน้ำ(หลังเคหะเซฟวัน) ตำบลปรุใหญ่
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  (มารดา ปู บ้านบุญเรือง)
 • พระเทพสีมาภรณ์(หลวงพ่อนวล)
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
  และ อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง)
 • คุณแม่วรรณี พิพัฒนธรวัดใหม่ประตูชัย
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  -
 • ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี
  รายละเอียดผู้เสียชีวิต
  -

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
จำนวนงาน
11
5
          สุรินทร์
2
          ศรีสะเกษ
1
1
          ยโสธร
0
          ชัยภูมิ
2
0
0
          ขอนแก่น
3
          อุดรธานี
1
          เลย
0
          หนองคาย
0
0
          ร้อยเอ็ด
1
3
          สกลนคร
0
          นครพนม
3
          มุกดาหาร
0
เพิ่มเพื่อน
 • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย